İSTİFADƏÇİ İLƏ RAZILAŞMA.

 

1.1. Əsas anlaşma

1.2. Razılaşma - qüvvədə olan İstifadəçi ilə razılaşmadir.

1.3. Sayt – internet şəbəkəsində ümumi sufrem.az domeni altında birləşmiş Adminstrator və üçüncü şəxslər tərəfindən göstərilən informasiya xidmətidir.

1.4. Adminstrasiya – saytin hüquqi sahibi ( gələcəkdə Sahibi adlandırılacaq) və ya saytın idarə olunması üzrə təyin olunmuş səlahiyyətli şəxsdir.

1.5. İstifadəçi – sayta girişi olan istənilən hüquqi və fiziki şəxsdir.

1.6. Materiallar – saytda yerləşdirilmiş istənilən yazı mətni, videomaterial (səsli və ya səssiz), audio yazı, foto və qrafik şəkillər, istifadəçilərin şərhləri və digər paylaşımlardır

2. Ümumi müddəalar

2.1. Razılaşma saytın istifadəçilərinın saytdan istifadə hüquq və şərtlərini təyin edir, həmçinin saytda yerləşdirilmiş materiallardan istifadə şərtlərini

2.2. Razilaşma saytda yerləşdirilmiş, həmçinin İstifadəçi tərəfindən yerləşdirilmişş materialın hərəkətini yayımlayır

2.3. Saytdan istifadə o deməkdir ki, İstifadəçi Razılaşmanın bütün şərtlərini qəbul edərək, razılaşır və riayət edir. Əks halda İstifadəçi saytdan istifadə etmək hüququna malik deyil.

2.4 Nəzərdə tutulmuş informasiya və servisə daxil olmaq üçün İstifadəçi mütləq qeydiyyatdan keçməlidir. Qeydiyyat zamanı İstifadəçi özü haqqında düzgün real informasiyanı təqdim etməlidir.

2.5. Razilaşma özündə saytda yerləşdirilmiş materialların ardıcıllığını daxil edir, həmçinin İstifadəçinin vəzifə və məhdudiyyətlərini təyin etmək hüququna malikdir.

2.6. Materialların istifadəsinə aid olan: yayılması, göstərilməsi, kütləvi baxış, import, tərcümə, digər dəyişmələr, ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaq və digər mümkün istifadə, yayılma imkanları qanun və hüquqla tənzimlənir.

2.7. Adminstrasiya daima saytı İstifadəçiyə daha yaxşı imkanlar açmaq üçün yeniləyir. İstifadəçi saytın

forma və məzmununun mütəmadi dəyişilməsi, yenilənməsini birbaşa İstifadəçinin məlumatı olmadan yenilənməsi ilə razı olmasını bəyan edir.

3. Saytda yerləşdirilmiş materiallardan istifadə Qayda və şərtləri

3.1 Adminstrasiya saytın məzmunu, həmçinin materialların seçimi, redaktə olunması, yerləşdirilməsi, sistemləşməsi, məzmunu üzərində tam hüquqa malikdir. Adminstrasiya həmçinin özündə saytın qanunlarına uyğun olmayan materialların yerləşdirilməsi və ya yerləşdirilməməsi haqqını da özündə saxlayır.

3.2 Saytda olan materialladan kommersiya məqsədi ilə istifadə Adminstratorluğun razılığı olmasa yolverilməzdir.

3.3 İstifadəçi sayta material təqdim edir və bununla da saytda yerləşdirmə hüququnun tam Adminstratorluğa keçirmiş olur. Belə ki, sayt pulsuz xidmət olduğundan, İstifadəçiyə buna görə hər hansı mükafat və ya ödəniş verilmir.

3.4. İstifadəçi üçüncü şəxslərə materialı vermək, dəyişiklik etmək, satışı və ya güzəşt olunmasında

iştirak etmək, dərc etmək, bu və ya digər şəkildə tam və ya qismən müəyyən məqsədlər üçün istifadə etmək hüququna malik deyil. İstifadəçi saytda yerləşdirilmiş materiallardan yalnız şəxsi və qeyri-kommersiya məqsədilə istifadə edə bilər.

3.5. Materialdan və ya müsahibələrdən sitat gətirmək yalnız saytı mənbə kimi göstərdikdə və keçid linkini qeyd etdikdə mümkündür. Bütün istənilən materialın istifadəsi saytın Adminstrasiyasının yazılı razılığı olmadan istifadəsi yol verilmir.

3.6. Razılıq əldə olduğu təqdirdə, materiallardan istifadə Razılaşmada müəyyən olunmuş və göstərilmiş şərt və qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilməlidir.

4. İstifadəçilər tərəfindən material yerləşdirilməsinin şərt və qaydaları

4.1 İstifadəçi saytda bunları yerləşdirməməlidir:

- Vətəndaşların şəxsi həyatının toxunulmazlığını qoruyan qanunvericilik müddəalarını pozan, ictimai asayişi pozan, qarışdıran;

- təhqir xarakterli, həmçinin, irqi, cinsi, dini, milli, peşə, sosial kateqoriyası, yaşı və dilinə həqarətli məzmun daşıyan fikirlər;

- ədavət yarada biləcək fikirlər;

- üçüncü şəxsin müəllif hüququnu pozan informasiya

4.2. İstifadəçi saytda hər hansı məhsul və ya xidmətin reklamını Adminstrasiyanın yazılı icazəsi olmadan yerləşdirə bilməz

4.3. İstifadəçi zəmanət verir ki, yerləşdirdiyi materialın tam qanuni müəllifidir və ya bütün lazım olan yerləşdirmə hüququna malikdir. Üçüncü şəxs tərəfindən sayta irad və ya etiraz bildirərsə, İstifadəçi bu kimi iradlarla bağlı ola biləcək zərəri ödəməyə cavabdehdir.

4.4. İstifadəçi qanunvericiliklə müəllf hüququndan keçmiş və digər müəllifin materialı olan və qorunan, həmin müəllifdən qanuna müvafiq icazə alınmadan hər hansı materialın yerləşdirilməsinə, yüklənməsinə yol verməməlidir.

4.5. Adminstrasiya İstifadəçini xəbərdar etmədən İstifadəçidən olan materialı yerləşdirməkdən imtina etmək və ya istənilən materialı ləğv etmək, müvəqqəti qadağan etmək, məhdudlaşdırmaq və sayta girişi dayandırmaq hüququna malikdir. Bu halda İstifadəçi qarşısında heç bir məsuliyyət daşımır.